O mnie

dr Justyna Skotnicka

Psycholog i psychoterapeuta uzależnień

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pracuję w nurcie integracyjnej terapii doświadczeniowej, której osią jest podejście humanistyczno-egzystencjalne, oparte na pełnym bezpieczeństwa i szacunku kontakcie między pacjentem a terapeutą. Korzystam z osiągnięć terapii Gestalt, poznawczo-behawioralnej oraz Focusingu.

Odkąd pamiętam ciekawił i inspirował mnie drugi człowiek, jego emocje, motywy,działania. Lubię ludzi. Lubię dzielić tym, co mam, ale też godzę się na to co daje mi świat. Akceptuje to, że kryzysy po prostu są. Staram się dostrzegać sens w sytuacjach, które wydają się beznadziejne. Wierzę, że przy dużym zaangażowaniu, systematycznej pracy i uważności na to co we mnie i wokół mnie, jesteśmy w stanie bardzo wielu rzeczy się nauczyć, zrozumieć, by w końcu małymi krokami wprowadzić je w życie.

Nie zawsze tak było. Musiałam to w sobie wypracować. Kilka lat temu, zaczęłam zadawać sobie pytania o to, co cieszy moje serce. O to, czym chcę wypełniać każdy swój dzień. Co mnie naprawdę zajmuje. Zafascynowana tematem procesów dotyczących zmiany, zaczęłam pracę nad sobą. Zrozumiałam, że chęć niesienia pomocy innym ludziom nie zwalnia mnie z obowiązku ciągłej pracy nad sobą. Dopiero gdy zajrzymy „w głąb siebie”, jesteśmy w stanie wiele mechanizmów zrozumieć, by później móc wspierać i towarzyszyć innym w ich zmianach.

Dziś wiem, że w tym pięknym procesie jakim jest życie, zdarzają się sytuację, które na pozór beznadziejne, mogą być początkiem czegoś nowego. Bywa, że ludzie zaczynają widzieć życie z innej perspektywy w obliczu trudnych doświadczeń. Choroba alkoholowa, strata bliskiej osoby, rozwód  mogą stanowić punkt zwrotny, który każe wprowadzić jakieś zmiany. Dlatego zachęcam Cię do pracy nad sobą, po to by bardziej świadomie przeżywać życie i traktować siebie z większą wyrozumiałością.

Przygotowanie

Łącząc pasję, wiedzę i doświadczenie oferuję profesjonalną pomoc i wsparcie.

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłam magisterskie studia dzienne z wynikiem bardzo dobrym na kierunku: psychologia kliniczna człowieka dorosłego. 
^

Doktor nauk o zdrowiu (Gdański Uniwersytet Medyczny)

^

Psychoterapeuta (Szkoła Psychoterapii Humanistycznej Intra w Warszawie)

^

Psychoterapeuta uzależnień (Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia)

^

Psycholog (5-letnie studia stacjonarne, Uniwersytet Gdański)

Kursy i szkolenia

  • Staż kliniczny,
  • Superwizje kliniczne,
  • Racjonalna Terapia Zachowania,
  • Szkoła Diet Coachingu,
  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień)
  • Program Ograniczania Picia (POP)
  • Szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i współuzależnienia,
  • Szkolenie w zakresie pomocy psychoterapeutycznej osobom uzależnionym od hazardu i innych uzależnień behawioralnych
  • Szkolenie seminaryjno – warsztatowe przygotowujące do pracy z DDA

Doświadczenie

Od 2009 roku pracuję w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na oddziale terapii uzależnień, gdzie do dziś pełnię funkcję psychologa i psychoterapeuty uzależnień.

Moi pacjenci to przede wszystkim osoby uzależnione od alkoholu, doznające przemocy, wychowujące się w rodzinach dysfunkcyjnych. Wielu spośród nich doświadczyła w dzieciństwie bądź nadal doświadcza odrzucenia, zaniedbania, cierpi z powodu poczucia niskiej wartości i braku zrozumienia ze strony bliskich. Boryka się z problemami wynikającymi z doznanej traumy.

Praca w szpitalu, jak również ukończenie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, a także szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, pozwoliła mi na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie umiejętności terapeutycznych (indywidualnych jak i grupowych), dydaktycznych oraz diagnostycznych z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia.

Praca naukowa

Praca z ludźmi, ich opowieści stały się dla mnie inspiracją do napisania pracy doktorskiej pt: „Funkcjonowanie emocjonalne kobiet i mężczyzn uzależnionych od alkoholu w kontekście ich doświadczeń traumatycznych” pod kierunkiem wspaniałej Pani Profesor Gabrieli Chojnackiej-Szawłowskiej, którą obroniłam w 2016 roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Jestem autorką artykułów publikowanych m.in. w czasopiśmie Psychiatria Polska (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) oraz w czasopiśmie Archives of Psychiatry and Psychoterpy.

W trosce o jak najlepsze standardy świadczonych usług, swoją pracę poddaję regularnej superwizji, stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach a także przestrzegam zasad Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa.