Objawy uzależnienia od alkoholu charakteryzują co najmniej trzy z poniżej wymienionych objawów, które ujawniły się/ ujawniają przez okres jednego miesiąca lub przez określony czas w ciągu ostatniego roku:

  1. Silne pragnienie bądź poczucie przymusu picia alkoholu ( tzw. głód alkoholowy).
  2. Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (jego rozpoczęcia, zakończenia bądź ilości wypijanego alkoholu).
  3. Fizjologiczne objawy zespołu odstawienia, pojawiające się po zaprzestaniu picia lub zmniejszeniu dobowej dawki alkoholu (zespół abstynencyjny np. zlewne poty, drżenie rąk, wymioty, biegunka, lęk, mocne , szybkie bicie serca, zaburzenia snu).
  4. Zmiana tolerancji, która polega na konieczności przyjmowania coraz większych dawek alkoholu w celu osiągnięcia efektu uzyskiwanego wcześniej przy pomocy dawek mniejszych.
  5. Postępujące zaniedbywanie innych źródeł przyjemności i zainteresowań na rzecz picia .
  6. Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szkodliwości dla zdrowia pijącego (somatycznej, psychologicznej np. problemy z wątrobą, złe wyniki badań, problemy emocjonalne) (ICD-10).

Pamiętaj, że istnieją różne wzory spożywania alkoholu.

Najczęściej mówi się o piciu z niskim ryzykiem szkód, piciu ryzykownym, piciu szkodliwym i uzależnieniu od alkoholu. Trzy ostatnie wzory spożywania alkoholu wymagają interwencji.

O piciu ryzykownym mówi się wówczas, gdy alkohol spożywany jest w nadmiernych ilościach , ale picie jeszcze nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji, przy czym niewykluczone, że te konsekwencje mogą się pojawić, jeśli nie zmieni się modelu spożywania alkoholu .

Według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10 picie szkodliwe- to taki sposób spożywania alkoholu, który powoduje szkody zdrowotne (np. problemy z wątrobą), somatyczne lub psychiczne (np. stany depresyjne, lęk, problemy z kontrolą emocji).

Liczba osób uzależnionych od alkoholu jest dość trudna do oszacowania.

Pomiar uzależnienia utrudnia choćby fakt, iż leczeniu z powodu uzależnienia od alkoholu poddaje się wciąż niewielka liczba chorych.

Analizy statystyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) wskazują, że w Polsce liczba osób przejawiających objawy uzależnienia od alkoholu wciąż wzrasta. Okazuje się, że 16% Polaków i 2% Polek pije alkohol w sposób ryzykowny bądź szkodliwy, to znaczy w takich ilościach, które zwiększają ryzyko wystąpienia u tych osób szkód biopsycho-społecznych (Badania wykonane przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznych w Warszawie w 2008 roku na zlecenie PARPA pt. „Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce”: http//www.parpa.pl).

Niektórzy szacują, że w Polsce zaburzenia związane z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu dotyczą kilku milionów osób spośród populacji ogólnej, z czego 600 tys. to osoby uzależnione.

Bardzo niepokojący jest obniżający się wiek inicjacji alkoholowej wśród młodzieży. Dane wskazują, że 50,3% chłopców i 38% dziewcząt po raz pierwszy wypija alkohol jeszcze przed 12. rokiem życia .

Zaburzenia związane z piciem alkoholu oraz uzależnieniem stanowią poważny problem zdrowotny o zasięgu społecznym w wielu krajach (WHO).

Wraz z rozwojem objawów uzależnienia od alkoholu pojawiają się problemy w różnych płaszczyznach funkcjonowania osoby pijącej:

–        problemy natury psychicznej (nerwice, depresje, lęki, obniżona tolerancja na stres i nieprzyjemne emocje, trudności w wyrażaniu emocji, skłonność do agresji);

–        problemy natury społecznej (konflikty z rodziną, przyjaciółmi, pracownikami, sąsiadami, wzrost przestępczości, wypadków samochodowych, przemocy w rodzinie, ubóstwa, bezrobocia. Jest także głównym czynnikiem wykluczenia społecznego.

–        Problemy somatyczne ,uszkodzenia narządów wewnętrznych (wątroby, nerek, trzustki, choroba niedokrwienna serca, udary, nowotwory złośliwe, powikłania w okresie ciąży,  śmiertelne przedawkowania czy zatrucia;

–        osłabienie układu odpornościowego (liczne zakażenia bakteryjne, wirusowe, zapalenie płuc, gruźlica)

–        uszkodzenia układu nerwowego (polineuropatie, zaburzenia czucia, nerwobóle, niedowłady, porażenia, niezborność, zaburzenia świadomości, padaczka alkoholowa).

Mój poprzedni artykuł Uzależnienie jako choroba zawiera więcej informacji na temat objawów uzależnienia od alkoholu.